Adviseren

U staat met uw organisatie voor een belangrijke verandering: een fusie, een reorganisatie of de implementatie van een nieuwe werkwijze. Dat vraagt nogal wat van de kennis, houding en het gedrag van medewerkers. U wilt een nieuw product met een sterk marketingconcept in de markt zetten. Uw organisatie staat voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe huisstijl. U heeft hulp nodig bij de organisatie van een bijeenkomst. Kortom: u heeft deskundig communicatieadvies en professionele begeleiding nodig. Ooms Communicatie helpt u graag.

De unit Biomassa & Energie Efficiency van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) organiseerde een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Peter Alderliesten, Programma Development Manager Energie Efficiency in de Industrie. Monique maakte deel uit van de werkgroep die deze bijeenkomst mocht organiseren. Zij adviseerde over de locatie, zette offerte-aanvragen uit voor filmers, legde contact met de dagvoorzitter, maakte het draaiboek, adviseerde over de werkwijze en aanpak voor- en tijdens de bijeenkomst, schreef de tekst voor de presentatie van de CEO, en bood ondersteuning voor een goed verloop van de bijeenkomst. Haar doel hierbij was: de grote lijnen bewaken en werk uit handen nemen dat vooral op het terrein van haar kennis en deskundigheid ligt. ECN kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.

Jelle Blekxtoon, Business Development BEE:

‘Je kan met een gerust hart werk bij Monique neerleggen. Monique denkt actief mee en haar flexibele houding is prettig samenwerken. Het schrijven van de tekst voor onze presentatie was van goede kwaliteit met de juiste tone of voice, en dan te bedenken dat dit anderhalve dag van tevoren in de avonduren gerealiseerd is. Ik zou haar zo weer inschakelen voor een vergelijkbare klus!’   

In de interne communicatie van onderwijsorganisatie Stichting Surplus speelde het personeelsblad ParaPlus – dat Ooms Communicatie mede ontwikkelde – lange tijd een belangrijke rol. Ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van online communicatie en de mogelijkheden die dit ook biedt voor interne communicatie, besloot Surplus de printversie te verruilen voor een online platform voor medewerkers. Ooms Communicatie en KopArt reclamebureau hebben het overgangstraject van ParaPlus naar ParaMeter ontwikkeld en begeleid. Deze fase bestond uit de productie van een papieren overgangsversie waarin de basis werd gelegd voor het online platform. Via dit platform kunnen medewerkers kennis, informatie en meningen met elkaar uitwisselen rondom actuele thema’s en onderwerpen die binnen de organisatie leven. De zogenoemde ‘aanjagers’ hebben het op zich genomen om regelmatig op het platform te reageren en daarmee ook collega’s te enthousiasmeren. Door de nieuwsbrief te koppelen aan ParaMeter en bij elke tweewekelijkse update een mail te sturen naar alle medewerkers, genereren we traffic naar het nieuwe platform. Ook de steeds wisselende columns, de twitterfountain en de poll maken het platform aantrekkelijk voor bezoekers.

 

Het logo en de huisstijluitingen van het Kaj Munk College hadden de laatste jaren flink aan consistentie ingeboet: de kleuren en vormen wisselden nogal eens, waardoor de eenheid verloren ging en daarmee ook de kracht van de herkenbaarheid. Een huisstijl verbeeldt ‘de stijl van het huis’ en moet dus aansluiten bij de gewenste uitstraling van de organisatie. Hoewel binnen het team van het Kaj Munk College in grote lijnen wel duidelijk was waarvoor de school stond, was dit niet eenduidig vastgelegd. Door de missie, visie en doelstelling van de het Kaj Munk College helder te verwoorden in een communicatieplan, ontstond een gemeenschappelijk vertrekpunt voor de interne en externe communicatie van het college. Vanuit deze basis kon de school gefundeerde keuzes maken ten aanzien van PR en communicatie, en dus ook ten aanzien van de huisstijl.

Irene Prins, teamleider Kaj Munk College

‘Als school voor Voortgezet Onderwijs is het belangrijk om goed te  communiceren, zowel naar binnen als naar buiten toe. Monique heeft ons op een fantastische en enthousiaste manier geholpen dit vorm te geven. Zij gaf ons uitstekende adviezen op het gebied van uitstraling en profilering in samenhang met de huisstijl en ze bracht dynamiek in het proces.’