Kaj Munk College

Het logo en de huisstijluitingen van het Kaj Munk College hadden de laatste jaren flink aan consistentie ingeboet: de kleuren en vormen wisselden nogal eens, waardoor de eenheid verloren ging en daarmee ook de kracht van de herkenbaarheid. Een huisstijl verbeeldt ‘de stijl van het huis’ en moet dus aansluiten bij de gewenste uitstraling van de organisatie. Hoewel binnen het team van het Kaj Munk College in grote lijnen wel duidelijk was waarvoor de school stond, was dit niet eenduidig vastgelegd. Door de missie, visie en doelstelling van de het Kaj Munk College helder te verwoorden in een communicatieplan, ontstond een gemeenschappelijk vertrekpunt voor de interne en externe communicatie van het college. Vanuit deze basis kon de school gefundeerde keuzes maken ten aanzien van PR en communicatie, en dus ook ten aanzien van de huisstijl.

Irene Prins, teamleider Kaj Munk College

‘Als school voor Voortgezet Onderwijs is het belangrijk om goed te  communiceren, zowel naar binnen als naar buiten toe. Monique heeft ons op een fantastische en enthousiaste manier geholpen dit vorm te geven. Zij gaf ons uitstekende adviezen op het gebied van uitstraling en profilering in samenhang met de huisstijl en ze bracht dynamiek in het proces.’

Comments are closed.