Schrijven

Een tekst schrijven die de juiste toon raakt is een vak apart. Daarvoor heeft u een deskundige tekstschrijver nodig
die zich snel kan inleven in de kernboodschap en deze helder weet te verwoorden. Monique Ooms is allround tekstschrijver voor uiteenlopende opdrachtgevers. Daarbij gaat het om tekstproductie, copywriting en/of het redigeren van jaarverslagen, personeelsbladen, magazines, websites, online platforms, folders, brochures, persberichten, mailings en advertenties.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) verkeert in een transitiefase naar een meer markt- en resultaatgerichte organisatie. Dit vraagt de nodige veranderingen: niet alleen in werkprocessen, maar ook in zaken als leiderschap, management development, opleidingen en arbeidsvoorwaarden. HR heeft in de afgelopen periode diverse projecten rondom deze thema’s in gang gezet, en het eind is nog niet in zicht. Hoewel alle projecten nuttig en noodzakelijk zijn, bestaat het risico dat medewerkers het overzicht kwijt raken, zich daardoor minder betrokken voelen en uiteindelijk zelfs zullen afhaken. In overleg met de afdelingen HR en Communicatie van ECN heeft Ooms Communicatie een thema magazine ontwikkeld waarin de afzonderlijke projecten werden belicht en tegelijkertijd de onderlinge samenhang duidelijk werd. In diverse statements verwoordden medewerkers van verschillende afdelingen in uiteenlopende functies hoe zij tegen de ontwikkelingen bij ECN aankijken en wat ECN voor hen ‘the place to be’ maakt. Doel van het thema magazine was: informeren, samenhang duiden, duidelijk maken wat de link is met de strategische ambities van ECN, begrip kweken en daarmee bijdragen aan een draagvlak voor alle veranderingen.

Jacqueline Smal, Manager Organisation Development Energieonderzoek Centrum Nederland

‘Monique heeft voor ons een special geschreven over alle veranderingen op het gebied van Human Resources. Haar frisse schrijfstijl maakte dat dit door iedereen met veel plezier werd gelezen. En ook heel belangrijk: iedereen begreep wat er stond.’

 

De gemeente Bergen – in de kop van Noord-Holland – heeft verschillende stedenbouwkundige projecten onder handen in de kernen Schoorl, Bergen en de Egmonden. Omdat deze projecten van invloed zijn op de leefomgeving van de inwoners van de kernen heeft de gemeente de bewoners vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Dit gebeurt onder andere via klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten voor de mondelinge communicatie, en via nieuwsbrieven voor de schriftelijke communicatie. Ooms Communicatie is al vanaf het begin bij de projecten betrokken en leest zich voor de tekstproductie van elke nieuwsbrief in over de laatste stand van zaken. De nieuwsbrieven zijn een aantrekkelijke mix van feitelijke informatie, achtergrondartikelen en interviews met inwoners en andere betrokken partijen. Uitgangspunt hierbij is steeds de informatiebehoefte van de ontvangers, veelal de inwoners van de kernen. De heldere teksten zijn toegankelijk voor een brede doelgroep en vormen daarmee een belangrijke ondersteuning in de overbrugging tussen de mondelinge communicatiemomenten.

Quote Eric van Hout